Juovllat han leat (lydbok)

Juovllat han leat ( Det er jo jul) er en lydbok som består av sju julefortellinger for barn av Alf Prøysen, Selma Lagerlöf, Kaarina Laiti, Blom Lind og Inga Ravna Eira. Lydboka er beregnet for barn i alderen 6 til 10 år. Tekstene er oversatt til nordsamisk av Inga Ravna Eira. Sara Marit A. Gaup og Liv Tone Boine leser tekstene.

Alf Prøysens Giláš mii vajáldahtii juovllaid ( Bygda som glømte at det var jul) er kjent for mange. Det samme er legenden Bassi idja (Den heliga natten ) av Selma Lagerlöf. Her er også noen samiske julefortellinger. I Juovlastállu ( Juletrollet ) hører vi om hvorfor det er viktig å rydde gårdsplassen før jul. Fortellingen Juovlastálu ja dontto fearánat (Julnissen og gutten ) handler om julenissen og en gutt som hjelper han. I Inga Ravna Eiras Dolla dállodoallin ( Den gang ilden passet huset) hører vi om hvordan det gikk da det ble brann på juleaftenen.

Juovllat han leat jietnagirjjis leat čieža juovlamuitalusa mánáide. Alf Prøysena Giláš mii vajáldahtii juovllaid lea oahpis ollugiidda. Seamma lea Selma Lagerlöfa legenda Bassi idja. Jietnagirjjis leat maid sámi máidnasat ja muitalusat. Juovlastállu máidnasis gullat manne lea dehálaš čorget šilju ovdal juovllaid.  Juovlastálu ja dontto fearánat lea ge sudno fearániid birra. Dolla dállodoallin muitala dan birra mo manai dalle go lei buollin juovlaruohtta-eahkeda.

ISBN: 978-82-7374-827-0. Davvi girji, 2010. 1 CD. 198.- (Kan også kjøpes gjennom haugenbok.no)

Samisk psykisk helsevern – nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer

I bokas 13 artikler  formidler ansatte ved Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) sin kunnskap. SANKS, som er lokalisert til Karasjok og Lakselv, har som oppgave å være med å utvikle tjenestetilbudet innen psykisk helsevern ti l den samiske befolkningen i Norge. Forfatterne diskuterer hva et kultursensitivt tjenestetilbud vil si i praksis. De gir eksempler fra sin kliniske praksis på hvordan dette kan utøves og viser til egen forskning og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. Vi får også innblikk i brukernes erfaringer, både gjennom deres egne beskrivelser og en studie som er gjort. Bokas redaktører er Anne Silviken og Vigdis Stordahl.

Boka henvender seg til yrkesutøvere innen det psykiske helsevernet og til alle innen helse- og sosialfagfeltet samt studenter i høyere utdanning.

 ISBN: 978-82-8263-015-3. CálliidLágadus, 2010.  225,-