Riddu festivalbibliotek 2010

Tradisjonen tro blir det festivalbibliotek på Riddu Riđđu også i år. For tredje gang samarbeider Troms fylkeskommune, Riddu Riđđu og Kåfjord bibliotek om et bibliotektilbud under festivalen. Nytt av året er at Sametingets bibliotek er med i samarbeidet.

Festivalbiblioteket holder til i bokbussen i Kåfjord som er utvidet med festivaltelt for anledningen. Biblioteket er åpent fra onsdag 21. juni til søndag 25. juli. Her kan publikum finne litteratur og musikk av og om samiske folk og andre urfolk, høre musikk av festivalartistene, eller lese aviser og slappe av med en kopp kaffe. Det er også tilgang til pcer, trådløst nettverk og mobilladere.

Litteraturprogram:

Onsdag 21. juli:
14.30-15: Torkel Rasmussen forteller om og leser fra sin siste bok for barn Áigin Lávra – sommeren i Bassegohppi (om noaideskole for barn) i Nisga’a Longhouse

Rauni Magga LukkariTorsdag 22. juli:
11-12: Rauni Magga Lukkari – Troms fylkesbibliotek utgir et hefte om forfatteren og poeten på nordsamisk og norsk. Lansering ved fylkesråd for kultur, helse og miljø Mariam Rapp. Et lite foredrag av universitetslektor Lill Tove Fredriksen og Lukkari selv leser utvalgte tekster

12-13: Vepsisk språk og poesi. Presentasjon av av Nakonechnyy Vitaly. Introduksjon av Bente Imerslund.

15.30-16: Siri Broch Johansen presenterer og leser fra sin nylig utgitt bok for barn Saras dagbok (Sara fra Manndalen møter bergtatte Bákte-Láras). Nisga’a Longhouse

15.30-16: Eventyrstund for barn ca. 2-5 år. Inne på bussen.

19-19.45: Lex Sápmi – forestilling med Rauni Magga Lukkari og Anitta Suikkari i Nisga’ a Longhouse

Fredag 23. juli:Bente Pedersen
11-12: Bente Pedersen samtaler om sitt forfatterskap med Aud Tåga

12-13: Presentasjon av årets unge artist Niillas Holmberg. Han leser noen av sine dikt på samisk og engelsk. Vennen Roope Mäenpää akkompagnerer på gitar.

15.30-16: Eventyrstund for barn ca. 2-5 år. Inne i bussen.

Easterine IraluLørdag 24. juli:
11-12: Møte med forfatterene Easterine Iralu og Sigbjørn Skåden

15.30-16: Eventyrstund for barn ca. 2-5 år. Inne på bussen.

Riddubibliotekarenes blogg: http://riddubibliotekarene.blogspot.com

Kari Lisbeth Hermansen: Joneš-bojá vuolgá amas máilbmái

Bildeboka Joneš-bojá vuolgá amas máilbmái (Jones-bojá drar til en fremmed verden) er en eventyrlig beretning om en mus som heter Joneš-bojá. Han skal besøke sin onkel, men går seg bort i skogen. Da dukker det opp en hvit fugl som ber Joneš-bojá om hjelp. Han lar seg overtale og snart er han på vei til den underjordiske museverdenen, hvor musene tyranniseres av en stor svart katt.

Illustrert av Liv Vatle. For barn 4 – 6 år. Nordsamisk tekst.

ISBN: 978-82-7374-630-2. Idut, 2010. 63 s. 175.-

Asbjørn Gildberg: Miehtsen tjuojggamin

Piera er glad i å gå på ski. En dag pakker han sekken og legger i vei på egen hånd. Han har tatt med seg litt av hvert. Og bra er det, for det kommer til nytte når han møter både elg og bjørn og flere andre dyr. Bildebok for barn mellom 4 og 8 år. Illustrert av Kari Grossmann og oversatt til lulesamisk av May-Judith Amundsen.

ISBN 978-82-7601-181-4.  Idut, 2010. 149,-

Bodil Utsi & Kirsten Marit Olsen: Muitalusmohkit

Muitalusmohkit er en lesebok for elever fra 4. til 7. årstrinn som har nordsamisk som førstespråk. Den innholder fortellinger fra elevenes hverdag, andre fortellinger,eventyr og dikt. Den handler om underholdning og undere. Men også om vemod, mobbing, frykt og sorg. Illustrert av Raisa Porsanger og Marit Alette Utsi. Distribueres gratis til skoler.

Muitalusmohkit lea lohkangirji ohppiide geain lea davvisámegiella vuosttašgiellan 4. jahkeceahki rájes 7. jahkeceahki rádjái. Lohkangirji mohkohallá gaskal muitalusaid maid oahppit vásihit sin árgabeaivvis, eará muitalusaid, máidnasiid ja divttaid. Lohkangirji lea suohttasiid ja ipmašiid birra. Muhto dat lea maiddái váivvi, hárdima, balu ja morraša birra. Raisa Porsanger ja Marit Alette Utsi leaba ráhkadan govaid girjái. Juhkkojuvvo nuvttá skuvllaide.

ISBN: 978-82-7374-630-6. Davvi girji, 2010. 160 s. 280.-