Samisk statistikk 2010/Sámi statistihkka 2010

Samisk statistikk 2010 inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. I tillegg inngår noe landsomfattende samisk statistikk. Publikasjonen bygger dels på allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i Statistisk sentralbyrå, og dels på materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. Publikasjonen er en videreutvikling av tilsvarende publikasjoner fra 2006 og 2008. Tekst på norsk og nordsamisk.

Finnes elektronisk på: http://www.ssb.no/emner/00/00/20/nos_samer/nos_d437/nos_d437.pdf

Jahkegirjjis statistihkat mat gusket sámi servodatdilálašvuoaideotná Norggas.  Geográfalaš guovllut, mat leat válljejuvvon vuoun dán statistihkkii, leat guovllut mat muhtun dihto eavttuid mielde leat definerejuvvon sámi ássanguovlun Norggas Sáltoduoddara davábealde. Girjjis leat maiddái mielde muhtun statistihkat mat geográfalaccat gusket olles riikii. Dat gusket ovddemusat sámediggeválgii, sámegiela atnimiimánáidgárddiin ja skuvllain, sisaboahtostatistihkkii, boazodollui ja mearra- ja johkaguolásteapmái.

ISBN: 978-82-537-7741-2. Statistisk sentralbyrå, 2010. 188 s. 190.-

Máddji: Dobbelis/Beyond (CD)

Dobbelis / Beyond er Máddjis (Ánne Máddji Heatta) debutalbum. Hun skaper et litt annerledes lydbilde innen samisk musikk, et lydbilde som gjenspeiler en lengsel til ”det hinsidige” – en drømmeverden. Tekstene er skrevet av henne selv og hennes far Nils Johan Heatta. Roger Ludvigsen, Patrick Shaw Iversen og Peter Baden produsenter og musikalske medarbeidere.

Dobbelis / Beyond lea Máddji vuosttaš skearru. Veaháš earalágan jietnagovain sámi musihkkas skearru muittuhastá ohcaleami dohko “dobbelii”, máilbmái mii dušše niegus gávdno. Lávlagiid teavsttaid lea Máddji ieš cállán, ja maid su áhcci Nils Johan Heatta. Nu leage dán CD buvttadeaddjit ja musihkkalaš ovttasbargoguoimmit Roger Ludvigsen ja vel Patrick Shaw Iversen ja Peter Baden.

DATCD-53. DAT, 2009. 1 CD: 149.- (CDON)

Nils-Aslak Valkeapää, Seppo Paakkunainen, Esa Kotilainen: Alit idja lahkona/Blue night moving closer (CD)

På CD’en Alit idja lahkona / Blue Night moving closer synger Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš) åndelige sanger på nordsamisk, med egenskrevne tekster til gamle salmemelodier han hadde fått fra opptak i Tromsø museums arkiv. Denne CDn er et liveopptak fra konserter han gjorde med sine musikervenner Seppo Paakkunainen og Esa Kotilainen i Målselv kirke og påsken i Kautokeino 1992.

Alit idja lahkona CD:s lávlo Nils-Aslak Valkeapää iezas cállon teavsttaid boares vuoinnalaš lávllašuonjaide. Romssa museas son gulai boares báddemiid ja daid šuonjaid son geavahii go cálii teavsttaid. Áillohaš doalai guokte konseartta iezas musihkkarguimmiiguin, Seppo Paakkunainen ja Esa Kotilainen, 1992:s Málatvuomi girkus ja beassáziid Guovdageainnus.

DATCD-51. DAT, 2009. 1 CD. 149.-(CDON)