Jane Juuso: Tar språket mitt tilbake/Válddán giellan ruovttoluotta

Tar SpraketMittTilbakeBoka “Tar språket mitt tilbake” beskriver en metode for revitalisering av samisk språk.

Boka gir en praktisk innføring i bruk av kognitiv teori og metode i forhold til revitalisering av språket. Boka er ment å være et hjelpemiddel for alle som har samisk som et passivt språk, og for dem som ønsker å holde kurs for denne gruppen.

Boka har en norsk og en nordsamisk del.

Válddán giellan ruovttoluotta lea oahpahanvuohki mo sámegiela ealáskahttit.

Girjjis oahppá mo praktihkalaččat galgá geavahit kognitiiva teoriija ja vuogi sámegiela ealáskahttimis. Girji galggašii leat veahkkeneavvu sidjiide geain lea passiiva giella ja sidjiide geat háliidit oahpahit dákkár joavkku.

Girjjis lea sihke samegiel ja darugiel oassi, ovtta girjjis.

ISBN: 9788299724227. Isak Saba senteret, 2009. Pris/Haddi:  150,- .

Kan bestilles fra Isak Saba senteret. isaksaba@nesseby.kommune.no eller Kara Libris.

Skriveverksted med Sigbjørn Skåden på Riddu Riđđu 2009

SigbjornSkadenSigbjørn Skåden fra Skånland i Sør-Troms er kursholder under et todagers skriveverksted i regi av festivalbiblioteket. Her oppfordres alle med en liten poet eller forfatter i magen om å delta. Sigbjørn er en av de dyktigste samiske forfatterne vi har. Han debuterte i 2004 med det episke prosadiktet «Skovvadeddjiid gonagas» i 2004. I 2005 var han årets unge artist på Riddu Riđđu-festivalen. I 2007 kom den norske versjonen av boka -» Skomakernes konge» –  og han ble nominert til nordisk råds litteraturpris samme året.

Skriveverkstedet er for alle over 15 år, og skriftspråket kan være norsk, nordsamisk eller engelsk. Kurset går over to dager, torsdag 16.juli og fredag 17.juli mellom kl 13-17. Lørdag 18.juli vil deltagerne få mulighet å fremføre det de har skrevet i festivalbiblioteket. Det kreves ingen forkunnskaper eller sjangerkrav. Det viktigste er skriveglede og et ønske om å lære mer!  Maks 15 deltagere.

Påmelding

Foto: privat

Mangfold eller enfold- 21 stemmer om kultur i vår tid

MangfoldEllerMangfold eller enfold» er en antologi om mangfold. Boka har 21 bidragsytere med svært forskjellig ståsted som deler sine tanker om det flerkulturelle samfunnet. Kulturminister Trond Giske er både bidragsyter og redaktør for antologien.

En tankevekkende bok om vår tids vanskeligste og viktigste tema – debatten om det kulturelle mangfoldet. Forfatterne tar for seg spørsmålet om hvordan mangfoldet setter oss på prøve, endrer samfunnet og stiller krav til både majoriteter og minoriteter.

Blant forfatterne finner vi både nåværende og tidligere kulturministre, norske og internasjonale forskere, debattanter og forfattere. Lene Hansen – tidligere festivalleder forRiddu Riđđu bidrar også med en artikkel i boka – Riddu Riđđu – fra verken eller til både og. Til sammen utgjør bidragene den mest oppdaterte og utførlige samlingen av debattinnlegg om det kulturelle mangfoldet på norsk.

ISBN: 978882032914118. Aschehoug, 2009. 3o6 s. Pris: 349.-